Pozitivní online obsah pro děti: podpořme jeho tvorbu 


Dobré webové stránky nebo aplikace mohou pomoci změnit život mladého člověka. Mohou pomoci dětem při výuce, rozvoji a vyjadřování se, ale zároveň je to může bavit. Poskytování takového obsahu a služeb může přispět k lepšímu internetu. Abychom podpořili jeho vytváření a používání, zahajujeme kampaň k pozitivnímu obsahu online (Positive Online Content Campaign, POCC) vydáním nové webové stránky.

Co je to pozitivní obsah online?

Cílem kampaně pro pozitivní online obsah (POCC) je přispět k lepší online zkušenosti dětí: internet s pozitivním online obsahem, který "umožňuje dětem učit se, bavit se, vytvářet, užívat si, rozvíjet pozitivní pohled na sebe a respektovat jejich identitu, posílit jejich účast ve společnosti a motivovat je k vytváření a šíření svého vlastního pozitivního obsahu."

Vedle obecné propagace pozitivního online obsahu je kampaň zaměřena také na poskytnutí konkrétních praktických nástrojů, které pomáhají při tvorbě a šíření takového obsahu. Tvůrci, pedagogové i rodiče mohou využít chystaný kontrolní seznam s vodítky a vlastnostmi pozitivního obsahu online, který je k dipozici v celé Evropě, jelikož byl přeložen do 23 jazyků.

Různé skupiny, různé výhody

Kampaň je připravena jako celoevropská, ale zahrnuje také mnoho národních aktivit organizovaných Centry bezpečnějšího internetu (SIC) v jednotlivých členských státech EU. Letošní kampaň bude probíhat od 25. do 29. září 2017. Děti, učitelé a pedagogové, rodiče a pečovatelé, poskytovatelé obsahu a producenti se mohou zapojit do kampaně a těžit z ní svým vlastním způsobem.
Při utváření kampaně jsme stanovili několik základních principů ...

Za prvé, domníváme se, že dovednosti digitální gramotnosti dětí by měly být rozvíjeny od raného věku tím, že zkoumají internet a současně jsou chráněny před (budoucími) možnými on-line riziky, jako je například vliv nevhodného obsahu, kyberšikana nebo pronásledování, lákání na schůzku, apod. Působením kvalitního obsahu online od svých prvních zkušeností se mohou samy děti naučit rozpoznat základní složky vhodného a pozitivního obsahu a služeb.

Zadruhé, digitální obsah hraje stále důležitější roli ve vzdělávání, od nejmladšího věku. Proto by učitelé a pedagogové měli být vybaveni návody a pomůckami pro bezproblémovou navigaci v prostředí široké nabídky obsahu online. Nejen, že se musí cítit jistě při zajištění bezpečného digitálního prostředí v učebnách, ale také by měli mít možnost proniknout do celého potenciálu online obsahu, aby obohatili lekce a další vzdělávací aktivity. Webová stránka věnovaná pozitivnímu obsahu nabídne pedagogům příklady pozitivního on-line obsahu. Kromě toho by se učitelé měli sami stát vzory, pokud se jedná o digitální gramotnost.

Zatřetí, rodiče a pečovatelé chtějí pro své děti to nejlepší, zajistit jejich bezpečnost a současně je povzbuzovat k prozkoumání celé nabídky online služeb a obsahu není snadný úkol. Cílem kampaně je proto také informovat rodiče a pečovatele, jak by měli hledat v online obsahu či službách ty, které respektují potřeby a schopnosti jejich dětí učit se. Digitální gramotnost však není mimořádně důležitá jen pro děti: podobně jako pedagogové, také rodiče by se měli stát vzory a umět vést smysluplné rozhovory se svými dětmi o mediálních preferencích a problémech, měli by být také digitálně gramotní.

Konečně, producenti a poskytovatelé digitálního obsahu a služeb pravděpodobně hrají největší roli při zajišťování, aby mladší generace měla od samého počátku přístup k vhodným, bezpečným, informativním a posilujícím zkušenostem on-line. Při tvorbě, vývoji a distribuci obsahu by měli převzít odpovědnost velcí i malí nezávislí výrobci. Také pro ně bude připraven kontrolní seznam pozitivního online obsahu, aby jim pomohl navrhovat a přizpůsobovat své produkty tak, aby přispěli k zvyšování kvalifikované a digitálně vyškolené generace aktivních občanů.

Zapojte se!

Každá z výše uvedených cílových skupin může mít z kampaně prospěch, všechny se mohou do kampaně svým způsobem zapojit. Centra bezpečnějšího internetu (Safer Internet Centre/SIC) v celé Evropě realizují kampaň na národní úrovni, zjistěte, jak můžete přispět k iniciativě svého národního SIC. Můžete také konzultovat připravený kontrolní seznam a začít uplatňovat jeho kritéria, ať už hledáte nebo produkujete pozitivní obsah a služby online. Možná také budete chtít vyzkoušet, používat a sdílet příklady, které budeme prezentovat na webových stránkách kampaně v nadcházejících týdnech. V neposlední řadě - sledujte @Insafenetwork a hashtag kampaně #positivecontent na Twitteru, zalajkujte stránku Insafe na Facebooku, která přináší konkrétní tipy a připojte se k našemu Thunderklapu k dalšímu šíření informací o kampani!

 

Nahoru
Our website is protected by DMC Firewall!