Soutěž o "Nejlepší online obsah pro děti" – hodnotící kriteria dospělých tvůrců

Hodnotící kritéria soutěžních příspěvků dospělých

Následující kritéria budou použita národní i evropskou porotou pro hodnocení kvalitního online obsahu a výběr vítězů soutěže v kategorii dospělých tvůrců a organizací (i profesionálních).

Pět obecných kritérií:

 • Prospěšnost pro cílovou skupinu
 • Atraktivita
 • Spolehlivost
 • Použitelnost
 • Komerční hlediska

 

Obsah je prospěšný pro děti ve věku 6-12 let:

Obsah prospívá dětem: vzdělává je, informuje, povzbuzuje obrazotvornost, otevírá dětem nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti, podporuje sociální/kulturní rozhled, posiluje sebedůvěru, cit pro okolí a podporuje jejich společenskou angažovanost, posiluje kreativitu, apod.) 

Obsah je atraktivní:

 • Je zábavný, přináší dětem radost, jeho užití je zábavné s cílem poskytnout dětem pozitivní zkušenosti;
 • Vzhled webu je přizpůsoben věku dětí (6-12 let) a jeho ovládání je snadné, bez přemíry tlačítek;
 • Obsah je srozumitelný pro cílovou skupinu: poměr užití textu a obrázků je vyrovnaný, text je dobře napsaný a snadno pochopitelný;
 • Děti jsou podněcovány k aktivitě: web obsahuje interaktivní části a reaguje na aktivity dítěte, poskytuje interaktivní prostor pro hravost a nápady dětí;
 • Web nemá žádný škodlivý obsah (násilí, nenávist nebo pornografii) a nepodněcuje k násilí nebo šikaně;
 • Web nabízí vhodné a podnětné prostředí, kde si děti mohou zvolit úroveň svého zapojení a účasti a jsou patřičně odměněny za své úsilí;  
 • Pokud má web vzdělávací charakter, je provázen zajímavou grafikou, audio a video obsahem;

Spolehlivost - obsah je pro děti bezpečný:

 • Web neobsahuje urážlivé nebo závadné materiály a nesměruje děti na jiné stránky, které pro ně nejsou vhodné;
 • Informace týkající se obsahu stránek má být aktuální, vystihující obsahová témata a srozumitelná pro děti a jejich rodiče;
 • Tvůrce/majitel obsahu je zřetelně uveden a jeho účel je jasný;
 • Web poskytuje možnost ohlásit incidenty, závadný obsah nebo chování a poskytuje jasnou informaci o době na odpověď (do 48 hodin);
 • Web obsahuje informaci o datech publikování obsahu;
 • Pokud odkazy přesměrovávají děti na jiné stránky, musí být jasně označeno, že opouštějí místo, na kterém se právě nacházejí;
 • Kde je to na místě, tvůrce/poskytovatel obsahu uvádí důsledná dobře vyladěná pravidla ochrany soukromí:
  • Děti nemají být naváděny k poskytování osobních údajů svých ani jiných osob (rodiče, kamarádi) prostřednictvím obsahu, který je následně předáván třetím stranám;
  • Web má jednoznačně informovat o tom, jak je zacházeno s daty svých návštěvníků;
  • Obsah nesmí porušovat národní zákonodárství v oblasti ochrany osobních údajů;
  • Pokud se dítě musí registrovat, má být požádáno učinit tak spolu s rodiči;  
 • Obsah nesmí porušovat autorská práva;
 • Pokud web obsahuje chat, diskuzní fórum nebo odkaz na sociální interaktivní služby, tyto mají nabízet bezpečné prostředí (monitorování konverzace a obsahu generovaného uživateli – podrobnější informace o tom viz  Social networking principles for the EU);

Použitelnost - obsah má být přizpůsoben dětem a být pro ně uživatelsky příjemný:

 • Web má snadno zapamatovatelnou adresu (URL) ;
 • Vzhled webu usnadňuje používání obsahu, podporuje navigaci uživatele:
  • Navigační struktura je uživatelsky přátelská;
  • Podporuje pozitivní zkušenosti dětí;
  • Děti se neztrácejí v obsahu, vždy vědí, kde jsou;
  • Odkazy a tlačítka jsou snadno rozeznatelná, přístup k obsahu je snadný a intuitivní;
 • Web nevnucuje návštěvníkům obrázky nebo melodie, pokud o to sami nepožádají;
 • Obsah se vyhýbá sociálním, sexuálním nebo etnickým předsudkům a je co nejvíce přístupný různým skupinám uživatelů (znevýhodněným);
 • Obsah se rychle natahuje do prohlížeče, hlavní obsah a odkazy jsou nabízeny v různých oknech a formátech, jsou připravené pro širokopásmové připojení;  
 • Pokud je nabízen vzdělávací obsah, je vědecky podložený s uvedením jeho autora; 

Komerční aspekty – web zaručuje respektování příslušných obchodních pravidel, pokud je to relevantní:

 • Obsah musí respektovat národní zákonodárství v oblasti reklamy zacílené na děti;
 • Každý komerční záměr musí být zřetelný, obchodní sdělení mají být jasná a jednoznačná (tj. bez skryté reklamy);
 • Obsah zohledňuje věk, znalosti a vyspělost dětí a nezneužívá jejich důvěru, nezkušenost, důvěřivost;
 • Web určený dětem nemá příliš bannerů a nepůsobí jako „reklamní sloup“, nemá svádět děti k utrácení peněz prostřednictvím webové stránky;
 • Pokud existuje odkaz na obchod, poskytovatel zajistí, aby: 
  • byl potvrzen souhlas rodičů před tím, než dítě vstoupí do smluvního vztahu
  • byly dostupné jasně srozumitelné a jednoznačné informace o podmínkách a lhůtách smluvního vztahu
  • byla poskytnuta podrobná informace o veškerém nabízením zboží a službách.
Nahoru
Our website is protected by DMC Firewall!